Logo

Biển báo giao thông

Biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448 để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong hành trình

Số hiệu biển báo: 401
Tên biển báo: Các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước
Chi tiết: Biển chỉ dẫn các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước
    
Số hiệu biển báo: 402
Tên biển báo: Hết đọan đường ưu tiên
Chi tiết: Biển này báo hiệu hết đoan đường quy định là ưu tiên. Trên đoan đường tiếp theo, các xe cộ đi đúng với tốc độ quy định trong Luật Giao thông đường bộ, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.
    
Số hiệu biển báo: 403a
Tên biển báo: Đường dành cho ôtô
Chi tiết: Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.
    
Số hiệu biển báo: 403b
Tên biển báo: Đường dành cho ôtô, xe máy
Chi tiết: Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắnmáy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đọan đường có đặt biển này.
    
Số hiệu biển báo: 404a
Tên biển báo: Hết đường dành cho ôtô
Chi tiết: Đến hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại phải đặt biển số 404a "Hết đường dành cho ô tô".
    
Số hiệu biển báo: 404b
Tên biển báo: Hết đường dành cho ôtô, xe máy
Chi tiết: Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b "Hết đường danh cho ôtô, xe máy"
    
Số hiệu biển báo: 405a
Tên biển báo: Đường cụt
Chi tiết: Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.
    
Số hiệu biển báo: 405b
Tên biển báo: Đường cụt
Chi tiết: Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.
    
Số hiệu biển báo: 405c
Tên biển báo: Đường cụt
Chi tiết: Để chỉ dẫn đường trước mắt là đường cụt
    
Số hiệu biển báo: 406
Tên biển báo: Được ưu tiên qua đường hẹp
Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường .
    
Số hiệu biển báo: 407a
Tên biển báo: Đường một chiều
Chi tiết: Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt sau ngã ba, ngã tư.
    
Số hiệu biển báo: 407b
Tên biển báo: Đường một chiều
Chi tiết: Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.
    
Số hiệu biển báo: 407c
Tên biển báo: Đường một chiều
Chi tiết: Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.
    
Số hiệu biển báo: 408a
Tên biển báo: Nơi đỗ xe
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v... Chiều dai nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.
    
Số hiệu biển báo: 408b
Tên biển báo: Nơi đỗ xe
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v... Chiều dai nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.
    
Số hiệu biển báo: 409
Tên biển báo: Chỗ quay xe
Chi tiết: Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).
    
Số hiệu biển báo: 410
Tên biển báo: Khu vực quay xe
Chi tiết: Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).
    
Số hiệu biển báo: 411
Tên biển báo: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường
Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.
    
Số hiệu biển báo: 412
Tên biển báo: Làn đường dành cho ôtô khách
Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, tắc-xi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe có quyền ưu tiên theo điều 20 Luật Giao thông đường bộ).
    
Số hiệu biển báo: 413a
Tên biển báo: Đường có làn đường dành cho ôtô khách
Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.
    
Số hiệu biển báo: 413b
Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.
    
Số hiệu biển báo: 413c
Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.
    
Số hiệu biển báo: 414a
Tên biển báo: Chỉ hướng đường
Chi tiết: Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.
    
Số hiệu biển báo: 414b
Tên biển báo: Chỉ hướng đường
Chi tiết: Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.
    
Số hiệu biển báo: 423
Tên biển báo: Đường người đi bộ sang ngang
Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.
    
Số hiệu biển báo: 425
Tên biển báo: Bệnh viện
Chi tiết: Để chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, .v.v... Gặp biển này người lái xe phải thận trọng và tránh làm ồn.
    
Số hiệu biển báo: 426
Tên biển báo: Trạm cấp cứu
Chi tiết: Để chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.
    
Số hiệu biển báo: 427
Tên biển báo: Trạm sửa chữa
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có đặt xưởng chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường.
    
Số hiệu biển báo: 428
Tên biển báo: Trạm cung cấp xăng dầu
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.
    
Số hiệu biển báo: 429
Tên biển báo: Nơi rửa xe
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có bố trí chỗ rửa xe.
    
Số hiệu biển báo: 430
Tên biển báo: Điện thoại
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường.
    
Số hiệu biển báo: 431
Tên biển báo: Cửa hàng ăn uống
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có cửa hàng ăn uống phục vụ khách đi đường.
    
Số hiệu biển báo: 432
Tên biển báo: Khách sạn
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường.
    
Số hiệu biển báo: 433
Tên biển báo: Nơi nghỉ mát
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi nghỉ mát.
    
Số hiệu biển báo: 434
Tên biển báo: Bến xe buýt
Chi tiết: Để chỉ dẫn những chỗ xe buýt dùng cho hành khách lên xuống.
    
Số hiệu biển báo: 435
Tên biển báo: Bến xe điện
Chi tiết: Để chỉ dẫn những chỗ xe điện dùng cho hành khách lên xuống.
    
Số hiệu biển báo: 436
Tên biển báo: Trạm cảnh sát giao thông
Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm cảnh sát giao thông. Những người sử dụng đường phải tuân theo những luật lệ nhà nước quy định khi đi qua nơi này.
    
Số hiệu biển báo: 437
Tên biển báo: Đường cao tốc
Chi tiết: Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc. Quy chế sử dụng đường cao tốc phải được thực hiện nghiêm ngặt.
    
Số hiệu biển báo: 438
Tên biển báo: Hết đường cao tốc
Chi tiết: Để chỉ dẫn hết đường cao tốc.
    
Số hiệu biển báo: 439
Tên biển báo: Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc
Chi tiết: Để nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định. Trong biển lồng gồm có biển: - Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện). - Tốc độ tối đa cho phép. - Tốc độ cho phép khi chạy trời mưa, trơn ướt.
    
Số hiệu biển báo: 443
Tên biển báo: Chợ
Chi tiết: Để báo sắp đến khu vực có họp chợ, xe cộ qua lại khu vực này phải chú ý làm chủ tốc độ.
    
Số hiệu biển báo: 444
Tên biển báo: Xe kéo moóc
Chi tiết: Để báo hiệu xe có kéo moóc.
    
Số hiệu biển báo: 447
Tên biển báo: Biển báo phần đường cho người tàn tật
Chi tiết: Dùng để biểu thị vị trí thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật.
    
Số hiệu biển báo: 448a
Tên biển báo: Chỉ dẫn cầu vượt liên thông
Chi tiết: Đặt biển tại vị trí thích hợp trước trước khi vào cầu vượt

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE BẮC HÀ
Địa chỉ : Số 89 Ngô Gia Tự TX Từ Sơn – Bắc Ninh
Điện thoại : 0222.655.1188 - 0934.333.000 - Fax : 022.3759.555
 

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

       
Đang online:125   Tổng số:1098161

Copyright 2015 by Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà All rights reserved.