Logo

Biển báo giao thông

Biển hiệu lệnh đường bộ Việt Nam

Nhóm biển hiệu lệnh: Có dạng hình tròn, nền mầu xanh lam, trên biển có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người sử dụng đường biết điều lệnh phải thi hành. Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến 309.

Biển hiệu lệnh Đường bộ Việt Nam

Biển báo Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo:301a
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng.

 

Biển báo Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301b
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi về hướng phải.

 

Biển báo Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301c
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi về hướng trái.

 

Biển báo Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301d
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ phải.

 

Biển báo Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301e
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ trái.

 

Biển báo Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301f
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng và rẽ phải.

 

Biển báo Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301h
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng và rẽ trái.

 

Biển báo Hướng đi phải theo

Số hiệu biển báo: 301i
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ trái và rẽ phải.

 

Biển báo Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Số hiệu biển báo: 302a
Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
Chi tiết báo hiệu: Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.

 

Biển báo Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Số hiệu biển báo: 302b
Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
Chi tiết báo hiệu: Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.

 

Biển báo Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

Số hiệu biển báo: 303
Tên biển báo: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
Chi tiết báo hiệu: Báo cho các loại xe (cơ giới và thô sơ) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở các ngã ba, ngã tư. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo, đảo an toàn theo hướng mũi tên chỉ.

 

Biển báo Đường dành cho xe thô sơ

Số hiệu biển báo: 304
Tên biển báo: Đường dành cho xe thô sơ
Chi tiết báo hiệu: Báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi. Cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ và người đi bộ.

 

Biển báo Đường dành cho người đi bộ

Số hiệu biển báo: 305
Tên biển báo: Đường dành cho người đi bộ
Chi tiết báo hiệu: Báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

 

Biển báo Tốc độ tối thiểu cho phép

Số hiệu biển báo: 306
Tên biển báo: Tốc độ tối thiểu cho phép
Chi tiết báo hiệu: Báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Các loại xe do sự chế tạo có tốc độ tối đa không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi không được phép đi vào đường này. Trị số ghi trên biển chỉ tốc độ tối thiểu cho phép tính bằng km/h.

 

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối thiểu

Số hiệu biển báo: 307
Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu
Chi tiết báo hiệu: Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 306 hết tác dụng, kể từ biển này các loại xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.

 

Biển báo Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Số hiệu biển báo: 308a
Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị tại cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái. Biển đặt tại vị trí thích hợp ngay trước khi vào đường rẽ trái hoặc qua cầu vượt.

 

Biển báo Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Số hiệu biển báo: 308b
Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị tại cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải. Biển đặt tại vị trí thích hợp ngay trước khi vào đường rẽ phải hoặc qua cầu vượt.

 

Biển báo Ấn còi Số hiệu biển báo: 309
Tên biển báo: Ấn còi
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị xe cộ đi đến chỗ cắm biển đó thì phải ấn còi.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE BẮC HÀ
Địa chỉ : Số 89 Ngô Gia Tự TX Từ Sơn – Bắc Ninh
Điện thoại : 0222.655.1188 - 0222.655.1199 - Fax : 0241.3759.555
 

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

       
Đang online:46   Tổng số:918151

Copyright 2015 by Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà All rights reserved.