Logo

Lịch thi chứng chỉ và sát hạch

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 01/2019

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 01 năm 2019.

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 12/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2018.

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 11/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 10 /2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 09/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 09 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 08/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 08 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 07/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 07 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 06/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 06 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 05/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 05 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 04/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 04 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 03/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ và sát hạch cấp GPLX tháng 03 năm 2018

LỊCH THI CHỨNG CHỈ VÀ SÁT HẠCH THÁNG 02/2018

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo lịch thi chứng chỉ + sát hạch cấp GPLX tháng 02 năm 2018

1 2 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE BẮC HÀ
Địa chỉ : Số 89 Ngô Gia Tự TX Từ Sơn – Bắc Ninh
Điện thoại : 0222.655.1188 - 0222.655.1199 - Fax : 0241.3759.555
 

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

       
Đang online:90   Tổng số:918195

Copyright 2015 by Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà All rights reserved.