Logo

Văn bản pháp quy

Thông tư 79/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Thông tư 79/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe

Quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe Trích Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 01/07/2017

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

1 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE BẮC HÀ
Địa chỉ : Số 89 Ngô Gia Tự TX Từ Sơn – Bắc Ninh
Điện thoại : 0222.655.1188 - 0222.655.1199 - Fax : 0241.3759.555
 

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

       
Đang online:122   Tổng số:918227

Copyright 2015 by Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà All rights reserved.