Biểu mẫu

1. Đơn đăng ký học lái xe máy A1, A2
Tải xuống biểu mẫu tại đây
2. Đơn đăng ký học lái xe ô tô các hạng
Tải xuống biểu mẫu tại đây
3. Bản cam kết (danh cho đối tượng có GPLX ô tô đăng ký học và thi cấp GPLX hạng A1)
Tải xuống biểu mẫu tại đây

Các hạng xe đào tạo