Thi thử bằng lái xe mô tô A1

Chia sẻ

BỘ ĐỀ THI THỬ BẰNG LÁI XE MÁY A1 200 CÂU

Cấu trúc đề thi mới: áp dụng từ 01/01/2023 đúng chuẩn Bộ GTVT

Thời gian làm bài: 19 phút.

Mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 02 đến 04 ý trả lời và chỉ có 01 ý trả lời đúng nhất.

Trong số các câu hỏi, có 01 câu trả lời sai (A1 có 20 câu hỏi điểm liệt) sẽ bị truất quyền sát hạch.

Các câu còn lại, mỗi câu tính 01 điểm.

Kết thúc bài thi, thí sinh đạt 21/25 điểm trở lên và không sai câu hỏi điểm liệt là đạt.

Lưu ý: Đề thi 200 câu hỏi này áp dụng cho cuộc thi sát hạch lý thuyết A1 toàn quốc, bao gồm 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ ). Khi bạn trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong 8 đề thi thử bằng lái xe máy A1 online này, có nghĩa là bạn đã hoàn thành phần sát hạch lý thuyết để có thể được cấp giấy phép lái xe hạng A1 năm 2023