Các khóa đào tạo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH BẮC HÀ

Học lái xe mô tô hạng A1

Thời gian khóa học: 02 ngày
Học phí: 150.000 VNĐ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH BẮC HÀ

Học lái xe mô tô hạng A2.

Thời gian khóa học: 04 ngày
Học phí: 500.000 VNĐ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH BẮC HÀ

Học lái xe ô tô hạng B1 số tự động

Thời gian khóa học: 3 tháng
Học phí: 7.000.000 VNĐ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH BẮC HÀ

Học lái xe ô tô hạng B2

Thời gian khóa học: 3 tháng
Học phí: 7.000.000 VNĐ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH BẮC HÀ

Học lái xe ô tô hạng C

Thời gian khóa học: 4,5 tháng
Học phí: 9.000.000 VNĐ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH BẮC HÀ

Học vận hành xe nâng hàng

Thời gian khóa học: 3 tháng
Học phí: 4.200.000 VNĐ